ΤΡΟΧΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑΝΙ HUVITZ HPE-810

ΤΡΟΧΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑΝΙ HUVITZ HPE-810